Duikteam Dusky

Vertrouwenscontactpersoon

Duikteam Dusky wil zorgen voor een klimaat waarin veilig de snorkel- en duiksport kan worden beoefend. We treffen daarom maatregelen om grensoverschrijdend gedrag bij de vereniging te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn grof verbaal geweld, agressie en intimidatie, discriminatie en seksuele intimidatie. Naast een gedragscode in het huishoudelijke reglement (HHR) is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) een van de maatregelen voor het bereiken van een veiligere sportomgeving binnen de vereniging.

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen indien nodig door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Meer informatie over het functioneren van de vertrouwenscontactpersoon binnen onze vereniging vind je in dit beleidsstuk. In het document vind je ook meer informatie over de mogelijkheid voor een vertrouwens(contact)persoon buiten Duikteam Dusky. 

Wie is de vertrouwenscontactpersoon van Duikteam Dusky?
Iris de Jong en Petra Luites zijn de vertrouwenscontactpersonen binnen Duikteam Dusky. Zij zijn bereikbaar via [email protected].

Hieronder stellen zij zich voor;

Ik ben Petra Luites. Getrouwd met Johan en samen hebben we een dochter. We wonen in het mooie dorp Hank.
Vanaf 1988 ben ik met veel plezier lid van Duikteam Dusky. Ondertussen hebben we vele duikreizen gemaakt naar o.a. Spanje, Egypte, Curaçao, Bonaire en Indonesië. Ik zit al een aantal jaren in het redactie team en vanaf maart ben ik samen met Iris een van de twee vertrouwens contact personen.
Dus schroom niet als je ergens mee zit om contact op te nemen met één van ons. Veel duik plezier met Duikteam Dusky

De vertrouwenscontactpersoon binnen Duikteam Dusky wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering aangesteld voor een periode van 3 jaar. Tijdens de ALV van 2024 is er gekozen voor twee contactpersonen.

Aanvullende documenten
Beleidsstuk vertrouwenscontactpersoon (januari 2024)
Duikteam Dusky huishoudelijk reglement (2018)
Informatiepagina Mooiwerk over (collectieve) vertrouwenspersoon
– noc*nsf: Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP)
– noc*nsf: Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie