Aanpassing trainingstijd jeugdafdeling

Aanpassing trainingstijd jeugdafdeling

Komend seizoen wijzigt er een en ander bij de trainingen op vrijdag. Wat precies? Dat lees je hieronder!

De jeugdafdeling van Duikteam Dusky traint al sinds lange tijd op vrijdagavond van 20.15 tot 21.15 uur. Een tijdstip waarop nog steeds met veel plezier door onze huidige jeugdleden wordt getraind! Aan de andere kant merkt de vereniging echter ook dat het lastig is om nieuwe jeugdleden en/of hun ouders/verzorgers te enthousiasmeren voor dit – zeker voor jonge kinderen – late trainingstijdstip. Daarom deed de jeugdafdeling onderzoek naar alternatieve tijden voor de jeugdtraining. 

De uitkomst
Naar aanleiding van het onderzoek heeft het jeugdteam ervoor gekozen om het huidige trainingstijdstip in Zwembad De Wisselaar te behouden én daarnaast een extra uur jeugdtraining toe te voegen, namelijk op dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur in Zwembad Sonsbeeck. Met dat trainingstijdstip hopen we de jeugdafdeling weer aantrekkelijker te maken voor jonge(re) leden. In de praktijk betekent dit dat alle jeugdleden de mogelijkheid krijgen om 2x per week te komen trainen. Dit bieden we in ieder geval aan voor de periode van september 2023 tot juli 2024 (komend lesjaar).

Naar aanleiding van deze aanpassing heeft het bestuur besloten dat de jeugd- en seniorleden op vrijdag tussen 20.15 en 21.15 uur het zwembad gaan delen. Het trainingsuur voor senioren op vrijdag tussen 21.15 en 22.15 uur komt daarmee na 14 juli 2023 te vervallen. Met deze wijziging compenseert de vereniging de extra kosten aan zwembadhuur op dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur, benutten we de capaciteit van het trainingsuur in Zwembad De Wisselaar beter en bieden we seniorleden de mogelijkheid om op vrijdagavond een uur eerder te trainen.

Nadere toelichting voor ouders/verzorgers van jeugdleden

Aan de hand van enkele vragen lichten we bovenstaande keuze toe:

Hoe is het jeugdteam tot deze beslissing gekomen?
Voor de vereniging is het van groot belang dat we nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. We achten de kans daarop het grootst door trainingen op een ander tijdstip aan te bieden. Uit een enquête bleek dat dinsdag tussen 18.00 en 19.00 uur hiervoor het meest geschikte tijdstip is. Aan de andere kant willen we onze huidige jeugdleden graag behouden. Een deel van hen heeft (via hun ouders/verzorgers) in de enquête aangegeven niet op een ander tijdstip dan vrijdag te willen/kunnen trainen. Daarom blijft de vereniging die mogelijkheid ook bieden.

Wanneer is de eerste training van het nieuwe seizoen?
De eerste dinsdagtraining is op 29 augustus in Zwembad Sonsbeeck. De eerste training op vrijdag is op 1 september in Zwembad De Wisselaar.

Moet mijn zoon/dochter twee keer per week komen trainen? Of op een vaste dag?
Jeugdleden mogen zelf weten op welke dag(en) zij komen trainen! Ze zijn dus van harte welkom om twee keer per week te trainen, maar één keer per week is ook prima. Ook afwisselend op dinsdag of vrijdag is geen probleem. We onderzoeken nog de mogelijkheid om presentie op eenvoudige wijze door te geven. Aan ouders/verzorgers vragen we dan nadrukkelijk om deze goed bij te houden, zodat het jeugdteam de trainersbezetting aan kan passen aan het aantal deelnemers. Meer informatie hierover volgt.

Wat gebeurt er na komend lesjaar?
Als er voor beide trainingsmomenten voldoende animo is dan zullen we ook na juli 2024 trainingen blijven aanbieden op dinsdag en vrijdag. Blijkt na afloop van komend seizoen dat er te weinig animo is voor één van de trainingsmomenten dan zal deze worden geschrapt. Het aanbieden van twee trainingen per week vraagt namelijk een grotere inzet van het jeugdteam; zowel in aanwezigheid van trainers als coördinatie van de leiding.

Verandert er iets aan de training/lesmethoden?
Nee, inhoudelijk blijven de lessen gelijk. Ook de snorkeldiploma’s blijven bestaan. Wel is de kans groot dat kinderen die twee keer per week komen trainen op dinsdag een andere trainer krijgen dan op vrijdag. De jeugdafdeling blijft ook speciale trainingen verzorgen, zoals de clubkampioenschappen en de kersttraining.

Wat wel verandert is dat vanaf komend seizoen alle jeugdtrainingen gedurende de vakantieperiodes komen te vervallen. Als voorbeeld: de herfstvakantie is van zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023. Dat betekent dat de jeugdtrainingen van dinsdag 17 en vrijdag 20 oktober komen te vervallen. Vrijdag 13 oktober is er nog wel een training. Voor de senioren geldt dit niet.

Gaat de contributie omhoog door deze wijziging?
Nee, de contributie wordt niet gewijzigd naar aanleiding van deze beslissing. Wel werd eerder al tijdens de Algemene Leden Vergadering (maart 2023) besloten om de contributie vanaf 1 juli 2023 te verhogen van 9 naar 10 euro per maand.