Update: ALV 2018 & verkiezing bestuursleden

Update: ALV 2018 & verkiezing bestuursleden

Maandag 26 maart was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van Duikteam Dusky. Het was een lange vergadering waarin veel belangrijke onderwerpen werden besproken. Ook waren er veel nieuwe ideeën waar het bestuur samen met de leden de haalbaarheid van gaat onderzoeken. 

De conceptnotulen van de ALV 2018 zullen in mei per e-mail worden verzonden.

Verkiezing bestuursleden
Tijdens de ALV was er ook de verkiezing van een aantal bestuursleden. Jan Ullings stelde zich herkiesbaar als penningmeester en werd wederom verkozen. Hij was de enige kandidaat voor die vacature. 

Daarnaast waren er twee vacatures voor de functie van algemeen bestuurslid. Pieter Klomp stopte met zijn bestuurswerk door een verhuizing naar Ermelo. John Vermeeren had zijn eerste drie jaar als bestuurslid erop zitten en stelde zich herkiesbaar. Door de aanmelding van drie nieuwe kandidaten (Remco van ‘t Hooft, Kris Verhaegen en Michael Wesselink) waren er vier kandidaten voor twee plekken. Na een stemming werd bekend dat John Vermeeren zijn plek in het bestuur behield en dat Michael Wesselink na een afwezigheid van drie jaar opnieuw plaatsneemt in het bestuur van Duikteam Dusky.

Enkele dagen na de algemene ledenvergadering werd echter bekend dat John Vermeeren zich terugtrekt uit het bestuur. Hierdoor kwam er opnieuw een functie voor algemeen bestuurslid vrij. Met het oog op de continuïteit van de vereniging en de nog verse uitslag van de verkiezing heeft het bestuur besloten om de nummer drie van de verkiezingen een plek aan te bieden binnen het bestuur. Hierdoor treedt Kris Verhaegen alsnog toe tot het bestuur van Duikteam Dusky.

Michael zal zich binnen het bestuur onder meer bezighouden met de jeugdafdeling en het verbeteren van de communicatie binnen de vereniging. Kris en Michael stellen zich in de nieuwsbrief van mei ook nog even kort voor.