Contact- en info- formulier clubduiken

Contact- en info- formulier clubduiken

Duiken is een veilige sport. Maar het is mogelijk dat zich een situatie voordoet waarbij we assistentie van hulpdiensten moeten vragen. Dit hoeft niet duikgerelateerd te zijn. Men zal dan om gegevens vragen. Om dan goed en snel te kunnen handelen hebben we een formulier ontwikkeld waar je de benodigde gegevens kunt invullen. Het formulier kun je na ondertekening bij de duikcoaches inleveren. Zij zullen zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan en het formulier niet voor andere doeleinden gebruiken.

Download hier het contactinfoformulier, open het daarna met acrobat reader om het in te kunnen vullen.