De rol van duikcoaches m.b.t. clubduiken

De rol van duikcoaches m.b.t. clubduiken

De duikcoaches maken aan het begin van het jaar een gevarieerde duikagenda en houden rekening dat deze interessant is voor zowel beginnende als ervaren duikers op recreatief niveau. (Dus geen technische duiken.)

De duikcoaches adviseren de duikers aan de waterkant of de duik werkelijk plaats kan vinden of dat de duik verplaatst gaat worden of geannuleerd. Dit kan o.a. zijn bij slecht weer.

De duikcoaches introduceren nieuwe duikers en zien erop toe dat een onervaren duiker aan een ervaren duiker gekoppeld wordt.

De duikcoaches zorgen voor dat bij een oneven aantal duikers niet altijd dezelfde duikers in trio duiken.

De duikcoaches voorzien de duikers van informatie over de duikstek en veiligheid d.m.v. een briefing die op het afgesproken tijdstip op de duikstek plaats vindt.

De duikcoaches en hebben een zuurstof set en E.H.B.O.-koffer bij zich. Aangezien het mogelijk is dat de duikcoach mee duikt, moeten de duikers op de hoogte zijn waar deze hulpmiddelen zijn.

De duikcoaches registeren welke duiker het water in gaat en er weer uitkomt.

Indien het logistiek mogelijk is zorgen de duikcoaches voor koffie na de duik.

Verder wil ik verwijzen naar artikel 8 van het huishoudelijk regelement.

De Duikcoaches: Andries, Bas, David en Rob