Duikteam Dusky en RnG Diving beëindigen samenwerking

Duikteam Dusky en RnG Diving beëindigen samenwerking

Duikteam Dusky en RnG Diving hebben in goed overleg besloten de samenwerking met ingang van 6 juli 2019 te beëindigen. Beide partijen werkten zo’n 16 jaar (sinds 29-04-2003) intensief samen op het gebied van duik- en duikmedische-opleidingen. In die periode werd ook een weg ingeslagen om de jeugdleden van de vereniging actief kennis te laten maken met de duiksport.
 
De laatste jaren zijn we door uiteenlopende visies uit elkaar gegroeid. In een overleg begin mei hebben RnG Diving en Duikteam Dusky samen vastgesteld dat de koersen van beide partijen niet meer in elkaars verlengde liggen. Beide partijen zien in dat we geen toegevoegde waarde meer voor elkaar hebben op het gebied van training en andere duikgerelateerde activiteiten. Gevolg is dat de onderlinge contracten, zowel voor de senioren als jeugd, worden beëindigd. De lopende opleidingen worden door RnG Diving dit seizoen nog afgerond en waar nodig wordt er met de betrokkenen een nieuwe afspraak gemaakt.

Duikteam Dusky bedankt RnG Diving voor zijn inzet de afgelopen 16 jaar. We wensen Remco en zijn team veel succes in de toekomst, zowel persoonlijk als met de duikschool en winkel.