Nieuws uit de ALV 2023

Nieuws uit de ALV 2023

Maandag 27 maart was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Duikteam Dusky. Daarin stonden verschillende onderwerpen op de agenda. De notulen van de bijeenkomst verschijnen in mei, maar we lichten er nu alvast twee belangrijke onderwerpen uit: de contributieverhoging en verkiezing van bestuursleden.

Contributieverhoging
De vereniging wordt helaas geconfronteerd met verschillende prijsstijgingen, waaronder van de huur van het zwembad met ruim 14%. Om de kosten hiervan te dekken is tijdens de ALV besloten om de contributie vanaf 1 juli 2023 vast te stellen op 10 euro per maand.

Verkiezing bestuursleden
Voorafgaand aan de ALV waren er twee vacatures binnen het bestuur, namelijk voor Secretaris en Algemeen Bestuurslid. Hans Vleugels besloot zich niet herkiesbaar te stellen als secretaris, Sabina van ‘t Hooft wel als Algemeen Bestuurslid. Omdat Algemeen Bestuurslid Michael Wesselink zich aanmeldde als kandidaat voor de functie van Secretaris en hij tijdens de ALV ook werd verkozen, ontstonden er op dat moment twee vacatures voor de functie van Algemeen Bestuurslid. Tijdens de bijeenkomst werd Sabina herkozen en Erik Roest gekozen als nieuw bestuurslid.

Wij feliciteren iedereen met zijn/haar benoeming!